علم گستر صدف / نمونه پروژه علم گستر صدف*

 

 نمونه پروژه برد هوشمند آموزش به مديران ومربيان مدارس  تصویر پروژه
 
 
نمونه پروژه های انجام شده در مدارس آبیک واقع در استان البرز
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور
 
 

برد هوشمند لمسي و آموزش به مديران ومربيان مدارس آبيکبرد هوشمند لمسي و آموزش به مديران ومربيان مدارس آبيک

تصویر پروژه 
 نمونه پروژه مدرسه استعدادهای درخشان شهرجدید هشتگرد

نمونه پروژه برد هوشمند در استعدادهای درخشان شهرجدید هشتگردنمونه پروژه برد هوشمند در استعدادهای درخشان شهرجدید هشتگرد

 
 
 مدرسه استعدادهای درخشان واقع در شجرجدید هشتگرد استان البرز از مدرسه های معتبر در این استان میباشد
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | بلندگو
 نمونه پروژه مدرسه استعدادهای درخشان شهرجدید هشتگرد
 تصویر پروژه
 
 
 
مدرسه استعدادهای درخشان واقع در شجرجدید هشتگرد استان البرز از مدرسه های معتبر در این استان میباشد
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
کیوسک اطلاع رسانی| حضور و غیاب

نمونه پروژه بوفه هوشمنداستعدادهای درخشان شهرجدید هشتگردنمونه پروژه بوفه هوشمنداستعدادهای درخشان شهرجدید هشتگرد

 تصویر پروژه  نمونه پروژه برد هوشمند در دانشگاه جنگ تهران

 نمونه پروژه برد هوشمند در دانشگاه جنگنمونه پروژه برد هوشمند در دانشگاه جنگ

دانشگاه فرماندهی و ستاد که در ایران، به ارائه دوره‌های تخصصی آموزش علمی و نظامی می‌پردازد که برای اخذ درجه‌های بالاتر از سرهنگی و فوق لیسانس باید توسط نیروهای نظامی گذارنده شود.
دانشگاه جنگ مرکز آموزش علمی و از قدیمی‌ترین دانشگاههای ایران می‌باشد. این دانشگاه مجاز به گرفتن دانشجوی میهمان از سایر کشورها است و با دارا بودن توانایی علمی در جهت ارتقاء دانش تخصصی و عمومی افسران فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های ارتش قابلیت حضور در مجامع علمی و نظامی کشورهای منطقه را دارد.
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور
 دبيرستان غير دولتي دخترانه البرز هشتگرد (استان البرز)  تصویر پروژه
 

 
  دبيرستان غير دولتي دخترانه هشتگرد واقع در استان البرز میباشد
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | بلندگو
 

   دبيرستان غير دولتي دخترانه البرز هشتگرد (استان البرز) دبيرستان غير دولتي دخترانه البرز هشتگرد (استان البرز)

                     تصویر پروژه         
مدرسه راهنمایي دخترانه غير دولتي ايثار گرگان  

 

مدرسه راهنمایي دخترانه غير دولتي ايثار گرگان (استان گلستان)مدرسه راهنمایي دخترانه غير دولتي ايثار گرگان (استان گلستان)

 

 

 
 
 
مدرسه راهنمایي دخترانه غير دولتي ايثار گرگان واقع در استان گلستان از دبستان های معتبر میباشد
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | بلندگو

 

 نمونه پروژه دانشکده علوم پزشکی کرج
 تصویر پروژه
 
 
 
دانشکده علوم پزشکی کرج واقع در استان البرز از دانشکده های معتبر در کشور میباشد
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | بلندگو

 

 نمونه پروژه دانشکده علوم پزشکی کرج نمونه پروژه دانشکده علوم پزشکی کرج

 

   تصویر پروژه
    نمونه پروژه بانک انصار مشهد
 نمونه پروژه بانک انصار مشهدنمونه پروژه بانک انصار مشهد  
 
 
بانک انصار مشهد یکی از بانک های بسیار فعال در سرارسر کشور میباشد
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | بلندگو
 نمونه پروژه برد هوشمند پیروشیمی بندر امام
 تصویر پروژه
                                            
 
 
 
 
 
پتروشیمی بندر امام واقع در استان خوزستان بسیار فعال در سرارسر کشور میباشد
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | بلندگو
                                                 
                              

نمونه پروژه برد هوشمند پتروشیمی بندر امامنمونه پروژه برد هوشمند پتروشیمی بندر امام

                                                                     
تصویر پروژه  نمونه پروژه شهرداری شهرستان آبیک استان قزوین

 

 

 
 شهرداری شهرستان آبیک واقع در استان قزوین  طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز تکنولوژی جدید آموزشی جهت آموزش  در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | چاپگر لیزری رنگی
نمونه پروژه شهرداری شهرستان آبیک استان قزوین تصویر پروژه
 
شهرداری شهرستان آبیک واقع در استان قزوین  طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز تکنولوژی جدید آموزشی جهت آموزش  در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | چاپگر لیزری رنگی

 

 

تصویر پروژه  نمونه پروژه شهرداری شهرستان آبیک استان قزوین

 

 

 
 شهرداری شهرستان آبیک واقع در استان قزوین  طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز تکنولوژی جدید آموزشی جهت آموزش  در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | چاپگر لیزری رنگی
نمونه پروژه شهرداری شهرستان آبیک استان قزوین تصویر پروژه
 
شهرداری شهرستان آبیک واقع در استان قزوین  طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز تکنولوژی جدید آموزشی جهت آموزش  در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | چاپگر لیزری رنگی

 

 

 تصویر پروژه  نمونه پروژه شهرداری شهرستان آبیک استان قزوین

 

 

 
 شهرداری شهرستان آبیک واقع در استان قزوین  طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز تکنولوژی جدید آموزشی جهت آموزش  در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | چاپگر لیزری رنگی
نمونه پروژه شهرداری شهرستان آبیک استان قزوین تصویر پروژه
 
شهرداری شهرستان آبیک واقع در استان قزوین  طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز تکنولوژی جدید آموزشی جهت آموزش  در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | چاپگر لیزری رنگی

 

 

 

فهرست
ستاد ساماندهي
نماد اعتماد
مجوز صنفی کسب و کار اینترنتی
پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

پشتیبان آنلاین معمولا طی چند دقیقه پاسخ می‌دهد.