علم گستر صدف / نمونه پروژه 1
لیست نمونه پروژه ها:

نمونه پروژه برد هوشمند شرکت پتروشیمی خوزستان                                    تصویر پروژه
شرکت پتروشیمی واقع در استان خوزستان از شرکت های بسیار معتبر و معروف است.
بانظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیرگذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود در بازار است.
 تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند| ویدیو پروژکتور| بلندگو

نمونه پروژه برد هوشمند شرکت پتروشیمی بندر امامنمونه پروژه برد هوشمند شرکت پتروشیمی بندر امام

تصویر پروژه نمونه پروژه آموزشگاه زبان مکث در قشم

نمونه پروژه آموزشگاه زبان مکث در جزیره قشمنمونه پروژه آموزشگاه زبان مکث در جزیره قشم

 
 
 
 
 آموزشگاه زبان مکث واقع در جزیره قشم از آموزشگاه های معتبر میباشد.
بانظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیرگزار بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود در بازار است.

تجهیزات بکار رفته در این پروژه
برد هوشمند|ویدیو پروژکتور|بلندگو
نمونه پروژه برد هوشمند در دانشگاه جنگ استان تهران  تصویر پروژه
دانشگاه جنگ واقع در استان تهران از دانشگاه های معتبر در ایران میباشد
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | بلندگو

نمونه پروژه برد هوشمند در دانشگاه جنگ استان تهراننمونه پروژه برد هوشمند در دانشگاه جنگ استان تهران

 تصویر پروژه  نمونه پروژه بوفه هوشمند در مدرسه ابتدایی طبس

 نمونه پروژه بوفه هوشمند در مدرسه ابتدایی طبس نمونه پروژه بوفه هوشمند در مدرسه ابتدایی طبس

 
 
 
 
 
 
مدرسه ابتدایی طبس از مدارس هوشمند در ایران میباشد
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی  و تاثیرگذار است

تجهیزات بکار رفته در این پروژه
کیوسک اطلاع رسانی |حضور و غیاب
 
نمونه پروژه برد هوشمند مدرسه راهنمایی غیردولتی مهدیه(استان قزوین)  تصویر پروژه
 
 
 
مدرسه دخترانه غیردولتی مهدیه واقع در استان قزوین میباشد
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | بلندگو

نمونه پروژه برد هوشمند مدرسه راهنمایی غیردولتی مهدیه(استان قزوین)نمونه پروژه برد هوشمند مدرسه راهنمایی غیردولتی مهدیه(استان قزوین)

 تصویر پروژه   نمونه پروژه برد هوشمند در دانشگاه آزاد اسلامی قشم

 نمونه پروژه برد هوشمند در دانشگاه آزاد اسلامی قشم نمونه پروژه برد هوشمند در دانشگاه آزاد اسلامی قشم

 
 
دانشگاه آزاد اسلامی واقع در جزیره قشم از دانشگاه های معتبر میباشد
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | بلندگو
 
 نمونه پروژه برد هوشمند سالن آمفی تئاتر قزوین  تصویر پروژه
 
 
سالن آمفی تئاتر واقع در استان قزوین میباشد
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | بلندگو
 

 نمونه پروژه برد هوشمند سالن آمفی تئاتر قزوین نمونه پروژه برد هوشمند سالن آمفی تئاتر قزوین

تصویر پروژه  نمونه پروژه برد هوشمند سپاه صاحب الامر استان قزوین

 نمونه پروژه برد هوشمند سپاه صاحب الامر استان قزوین نمونه پروژه برد هوشمند سپاه صاحب الامر استان قزوین

 
 
 
 
سپاه صاحب الامر واقع در استان قزوین میباشد
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | بلندگو
 
 نمونه پروژه برد هوشمند در شرکت پتروشیمی خوزستان تصویر پروژه
 
 
 
شرکت پتروشیمی واقع در استان خوزستان از شرکت های معروف در ایران میباشد
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | بلندگو

 نمونه پروژه برد هوشمند در شرکت پتروشیمی خوزستان نمونه پروژه برد هوشمند در شرکت پتروشیمی خوزستان

 تصویر پروژه
 نمونه پروژه کلاس هوشمند مهدکودک مهنا نظرآباد
 

 نمونه پروژه کلاس هوشمند مهدکودک مهنا نظرآباد نمونه پروژه کلاس هوشمند مهدکودک مهنا نظرآباد

 
 
 مهدکودک مهنا واقع در استان البرز شهرستان نظرآباد میباشد
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | بلندگو
 
  نمونه پروژه دستگاه حضور و غیاب در مدرسه شمس تبریزی نظرآباد تصویر پروژه
 
 
 
مدرسه شمس تبریزی واقع در استان البرز شهرستان نظرآباد می باشد
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
دستگاه حضور و غیاب

 نمونه پروژه دستگاه حضور و غیاب در مدرسه شمس تبریزی نظرآباد نمونه پروژه دستگاه حضور و غیاب در مدرسه شمس تبریزی نظرآباد

 تصویر پروژه نمونه پروژه تجهیزات آموزشی در بانک انصار 

نمونه پروژه تجهیزات آموزشی در بانک انصارنمونه پروژه تجهیزات آموزشی در بانک انصار

 
 
 
بانک انصار مشهد یکی از شعب واقع در مشهد از بانک های رسمی و بسیار فعال کشور میباشد
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | بلندگو
 
  نمونه پروژه کلاس هوشمند در استان سمنان شهرستان گرمسار  تصویر پروژه
 
 
مهدکودک هستی واقع در استان سمنان شهرستان گرمسار میباشد
 با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
  برد هوشمند | ویدیو پروژکتور|لپ تاپ
 

 نمونه پروژه کلاس هوشمند در استان سمنان شهرستان گرمسار نمونه پروژه کلاس هوشمند در استان سمنان شهرستان گرمسار

  تصویر پروژه

 نمونه پروژه پرده نمایش مسجد حومه هشتگرد

 نمونه پروژه پرده نمایش مسجد حومه هشتگرد نمونه پروژه پرده نمایش مسجد حومه هشتگرد

 
 
مسجد تنکمان واقع در استان البرز در حومه هشتگرد از مساجد تاریخی در این استان میباشد
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
پرده نمایش| ویدیو پروژکتور
 
  نمونه پروژه مدرسه فدک صادقیه (استان تهران)  تصویر پروژه
 
 
 
نمونه پروژه های انجام شده در مدارس آبیک واقع در استان البرز
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور
 
 

 نمونه پروژه مدرسه فدک صادقیه (استان تهران) نمونه پروژه مدرسه فدک صادقیه (استان تهران)

 تصویر پروژه  نمونه پروژه برد هوشمند و آموزش به مربیان آبیک
 

 نمونه پروژه برد هوشمند و آموزش به مربیان آبیک نمونه پروژه برد هوشمند و آموزش به مربیان آبیک

 
 
مدرسه فدک صدقیه از مدارس معتبر در استان تهران میباشد
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور
 
 
  نمونه پروژه مدرسه استعدادهای درخشان شهرجدید هشتگرد تصویر پروژه  
 
 
مدرسه استعدادهای درخشان واقع در شهرجدید هشتگرد استان البرز از مدرسه های معتبر در این استان میباشد
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | بلندگو

 نمونه پروژه مدرسه استعدادهای درخشان شهرجدید هشتگرد نمونه پروژه مدرسه استعدادهای درخشان شهرجدید هشتگرد

  تصویر پروژه  نمونه پروژه مدرسه استعدادهای درخشان شهرجدید هشتگرد

 نمونه پروژه مدرسه استعدادهای درخشان شهرجدید هشتگرد نمونه پروژه مدرسه استعدادهای درخشان شهرجدید هشتگرد

 
 
مدرسه استعدادهای درخشان واقع در شجرجدید هشتگرد استان البرز از مدرسه های معتبر در این استان میباشد
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
کیوسک اطلاع رسانی| حضور و غیاب
  دبيرستان غير دولتي دخترانه البرز هشتگرد (استان البرز)  تصویر پروژه
فهرست
ستاد ساماندهي
نماد اعتماد
مجوز صنفی کسب و کار اینترنتی
پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

پشتیبان آنلاین معمولا طی چند دقیقه پاسخ می‌دهد.