مشاوره خرید : 09305555487

 

 تصویر پروژه  نمونه پروژه میز و صندلی صدفی

نمونه پروژه میز و نیمکت صدفینمونه پروژه میز و نیمکت صدفی

 
دبیرستان سلام واقع در استان تهران طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز  در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
میز و صندلی صدفی |
نمونه پروژه میز و صندلی معلم
تصویر پروژه
 
دبستان شهید نباتی واقع در استان سیستان و بلوچستان  طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز تکنولوژی جدید آموزشی جهت آموزش  در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این میز معلم|صندلی معلم |

 

نمونه پروژه میز و صندلی معلمنمونه پروژه میز و صندلی معلم

 

 تصویر پروژه نمونه پروژه صندلی دسته دار فایبرگلاس با روکش چرم
 
 

دبیرستان شهید بهداشت واقع در استان گیلان طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز صندلی آموزشی در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و راحت در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
صندلی دونفره فایبرگلاس با روکش چرم|
نمونه پروژه تابلو وایت برد ثابت
تصویر پروژه
 
دبستان شهید نباتی واقع در استان گیلان طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز تکنولوژی جدید آموزشی جهت آموزش در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
صندلی معلم | میز معلم | نیمکت سه نفره دانش آموزی|تابلو وایت برد ثابت

نمونه پروژه تابلو وایت برد ثابتنمونه پروژه تابلو وایت برد ثابت

 تصویر پروژه  نمونه پروژه صندلی دسته دار فایبرگلاس با روکش چرم

نمونه پروژه میز و صندلی معلمنمونه پروژه میز و صندلی معلم

 

 
 

دبستان شهید نباتی واقع در استان گیلان طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
نیمکت دو نفره ابتدایی | صندلی معلم | میز معلم | وایت برد
نمونه پروژه نیمکت دو نفره ابتدایی
تصویر پروژه
 

دبستان دخترانه استاد شهریار واقع در استان تهران  طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز نیمکت دانش آموزی در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
نیمکت دونفره ابتدایی |

نمونه پروژه نیمکت دو نفره ابتدایینمونه پروژه نیمکت دو نفره ابتدایی

 تصویر پروژه  نمونه پروژه نیمکت دونفره ابتدایی

نمونه پروژه نیمکت دو نفره ابتدایینمونه پروژه نیمکت دو نفره ابتدایی دبستان فاطمه پور خصالیان واقع در استان گیلان شهر رشت طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز نیمکت دو نفره در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار راحت و مناسب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
نیمکت دونفره ابتدایی |
نمونه پروژه صندلی فایبرگلاس با روکش چرم
تصویر پروژه
 

نمایندگی ایران خودرو و سایپا در استان سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان  طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز صندلی دسته دار فایبرگلاس با روکش چرم در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
صندلی دسته دار فایبرگلاس با روکش چرم |

 

 تصویر پروژه  نمونه پروژه نیمکت دو نفره ابتدایی

 

نمونه پروژه نیمکت دو نفره ابتدایینمونه پروژه نیمکت دو نفره ابتدایی

 

 

دبستان شهید نباتی واقع در استان گیلان شهر تالش  طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز نیمکت دانش آموزی   در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
صندلی معلم| نیمکت دو نفره ابتدایی | میز معلم
نمونه پروژه صندلی دسته دار با روکش چرم
تصویر پروژه
 

بیمه آسیا واقع در استان مازندران شهر تنکابن طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز صندلی دسته دار فایبرگلاس با روکش چرم در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار مناسب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
صندلی فایبرگلاس با روکش چرم | صندلی کارمندی | صندلی مدیریتی

 

 تصویر پروژه  نمونه پروژه نیمکت تک نفره فایبرگلاس

نمونه پروژه نیمکت تک نفره فایبرگلاسنمونه پروژه نیمکت تک نفره فایبرگلاسدبستان نواب صفوی واقع در استان همدان با همکاری علم گستر صدف کلیه کلاس ها را به نیمکت تک نفره فایبرگلاس مجهز نمود
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
نیمکت تک نفره فایبرگلاس
 نمونه پروژه میز و صندلی صدفی با روکش چرم
تصویر پروژه


دبستان امید ایران واقع در استان سمنان طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز میز و صندلی صدفی با روکش چرم در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تأثیر گذار در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
ست مهد کودک | میز و صندلی صدفی با روکش چرم |
سرسره طرح موز | کف پوش

نمونه پروژه میز و صندلی چرمینمونه پروژه میز و صندلی چرمی

 تصویر پروژه  نمونه پروژه نیمکت تک نفره صدفی

نمونه پروژه نیمکت تک نفره صدفینمونه پروژه نیمکت تک نفره صدفیدبستان آزاده با همکاری علم گستر صدف کلیه کلاس ها را به نیمکت تک نفره صدفی با روکش چرم مجهز نمود
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
نیمکت تک نفره صدفی با روکش چرم|
 نمونه پروژه نیمکت تک نفره چرمی
تصویر پروژه


هنرستان فرزانگان واقع در استان تهران طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز نیمکت تک نفره صدفی با روکش چرم در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
نیمکت تک نفره صدفی با روکش چرم |

نمونه پروژه نیمکت تک نفره صدفی با روکش چرمنمونه پروژه نیمکت تک نفره صدفی با روکش چرم

 تصوير پروژه

 نمونه پروژه ست مهد کودک 

نمونه پروژه ست مهد کودکنمونه پروژه ست مهد کودک


دبستان امید ایران در استان سمنان با همکاري علم گستر صدف کليه کلاس ها را به ست مهد کودک مجهز نمود
با نظرسنجي صورت گرفته استفاده از اين تجهيزات بسيار مناسب و راحت جهت استفاده دانش آموزان در اين مرکز بوده است و از لحاظ کارايي بسيار مقرون به صرفه نسبت به تجهيزات موجود  در بازار است

تجهيزات مورد استفاده در اين پروژه
ست مهد کودک| میز و صندلی صدفی با روکش چرم
 نمونه پروژه صندلی دسته دار mdf
تصوير پروژه


دبیرستان شهید رجائی واقع در استان تهران طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهيز صندلي آموزشي در اين مرکز شده است
با نظرسنجي صورت گرفته استفاده از اين تجهيزات بسيار کاربردي و تأثير گذار در اين مرکز بوده است و از لحاظ کارايي بسيار مقرون به صرفه نسبت به تجهيزات ديگر موجود در بازار است

تجهيزات مورد استفاده در اين پروژه
صندلي چوبي تک نفره |

نمونه پروژه صندلی دسته دار mdfنمونه پروژه صندلی دسته دار mdf

 تصوير پروژه  


مدرسه ای در استان فارس با همکاري علم گستر صدف کليه کلاس ها را با میز پلاستیکی مجهز نمود
با نظرسنجي صورت گرفته استفاده از اين تجهيزات بسيار مناسب و راحت جهت استفاده دانش آموزان در اين مرکز بوده است

تجهيزات مورد استفاده در اين پروژه
میز پلاستیکی | میز نقشه کشی 120*90
 نمونه پروژه صندلی دسته دار فایبرگلاس
تصوير پروژه


مدرسه علوم و معارف اسلامی صدرا واقع در استان هرمزگان شهر بندرعباس طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهيز صندلي فایبرگلاس با روکش چرم در اين مرکز شده است
با نظرسنجي صورت گرفته شده استفاده از اين تجهيزات بسيار مناسب و با کیفیت در اين مرکز بوده است و از لحاظ کارايي بسيار مقرون به صرفه نسبت به تجهيزات موجود در بازار است

تجهيزات مورد استفاده در اين پروژه
صندلی فایبرگلاس با روکش چرم | وایت برد ضخیم سایز 200*100 |

 

 

فهرست
لینک های ما
با ما همراه باشید
لینک های ما
کارت ویزیت