مشاوره خرید : 487-5555-0930

 

 تصویر پروژه  نمونه پروژه میز و صندلی صدفی

نمونه پروژه میز و نیمکت صدفینمونه پروژه میز و نیمکت صدفی

 
دبیرستان سلام واقع در استان تهران طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز  در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
میز و صندلی صدفی |
نمونه پروژه میز و صندلی معلم
تصویر پروژه
 
دبستان شهید نباتی واقع در استان سیستان و بلوچستان  طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز تکنولوژی جدید آموزشی جهت آموزش  در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در ارائه مطلب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این میز معلم|صندلی معلم |

 

نمونه پروژه میز و صندلی معلمنمونه پروژه میز و صندلی معلم

 

 تصویر پروژه نمونه پروژه صندلی دسته دار فایبرگلاس با روکش چرم
نمونه پروژه صندلی دسته دار فایبرگلاس با روکش چرمنمونه پروژه صندلی دسته دار فایبرگلاس با روکش چرم
 

دبیرستان شهید بهداشت واقع در استان گیلان طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز صندلی آموزشی در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و راحت در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
صندلی دونفره فایبرگلاس با روکش چرم|
نمونه پروژه تابلو وایت برد ثابت
تصویر پروژه
 
دبستان شهید نباتی واقع در استان گیلان طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز تکنولوژی جدید آموزشی جهت آموزش در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
صندلی معلم | میز معلم | نیمکت سه نفره دانش آموزی|تابلو وایت برد ثابت

نمونه پروژه تابلو وایت برد ثابتنمونه پروژه تابلو وایت برد ثابت

 تصویر پروژه  نمونه پروژه صندلی دسته دار فایبرگلاس با روکش چرم

نمونه پروژه میز و صندلی معلمنمونه پروژه میز و صندلی معلم

 

 
 

دبستان شهید نباتی واقع در استان گیلان طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
نیمکت دو نفره ابتدایی | صندلی معلم | میز معلم | وایت برد
نمونه پروژه نیمکت دو نفره ابتدایی
تصویر پروژه
 

دبستان دخترانه استاد شهریار واقع در استان تهران  طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز نیمکت دانش آموزی در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
نیمکت دونفره ابتدایی |

نمونه پروژه نیمکت دو نفره ابتدایینمونه پروژه نیمکت دو نفره ابتدایی

 تصویر پروژه  نمونه پروژه نیمکت دونفره ابتدایی

نمونه پروژه نیمکت دو نفره ابتدایینمونه پروژه نیمکت دو نفره ابتدایی دبستان فاطمه پور خصالیان واقع در استان گیلان شهر رشت طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز نیمکت دو نفره در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار راحت و مناسب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
نیمکت دونفره ابتدایی |
نمونه پروژه صندلی فایبرگلاس با روکش چرم
تصویر پروژه
 

نمایندگی ایران خودرو و سایپا در استان سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان  طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز صندلی دسته دار فایبرگلاس با روکش چرم در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
صندلی دسته دار فایبرگلاس با روکش چرم |

نمونه پروژه صندلی دسته دار فایبرگلاس با روکش چرمنمونه پروژه صندلی دسته دار فایبرگلاس با روکش چرم

 تصویر پروژه  نمونه پروژه نیمکت دو نفره ابتدایی

 

نمونه پروژه نیمکت دو نفره ابتدایینمونه پروژه نیمکت دو نفره ابتدایی

 

 

 دبستان شهید نباتی واقع در استان گیلان شهر تالش  طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز نیمکت دانش آموزی   در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
صندلی معلم| نیمکت دو نفره ابتدایی | میز معلم
نمونه پروژه صندلی دسته دار با روکش چرم
تصویر پروژه
 

بیمه آسیا واقع در استان مازندران شهر تنکابن طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز صندلی دسته دار فایبرگلاس با روکش چرم در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار مناسب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
صندلی فایبرگلاس با روکش چرم | صندلی کارمندی | صندلی مدیریتی

 

نمونه پروژه صندلی دسته دار با روکش چرم و صندلی ادارینمونه پروژه صندلی دسته دار با روکش چرم و صندلی اداری

 

 تصویر پروژه  نمونه پروژه نیمکت تک نفره فایبرگلاس

نمونه پروژه نیمکت تک نفره فایبرگلاسنمونه پروژه نیمکت تک نفره فایبرگلاسدبستان نواب صفوی واقع در استان همدان با همکاری علم گستر صدف کلیه کلاس ها را به نیمکت تک نفره فایبرگلاس مجهز نمود
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
نیمکت تک نفره فایبرگلاس
 نمونه پروژه تابلو اعلانات شیشه خور
تصویر پروژه


مسجد امام علی النقی واقع در استان تهران طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز تابلو اعلانات شیشه خور در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تأثیر گذار در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
تابلو اعلانات شیشه خور 170*90

نمونه پروژه تابلو اعلانات شیشه خورنمونه پروژه تابلو اعلانات شیشه خور

 تصویر پروژه  نمونه پروژه نیمکت تک نفره صدفی

نمونه پروژه نیمکت تک نفره صدفینمونه پروژه نیمکت تک نفره صدفیدبستان آزاده با همکاری علم گستر صدف کلیه کلاس ها را به نیمکت تک نفره صدفی با روکش چرم مجهز نمود
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
نیمکت تک نفره صدفی با روکش چرم|
 نمونه پروژه نیمکت تک نفره چرمی
تصویر پروژه


هنرستان فرزانگان واقع در استان تهران طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز نیمکت تک نفره صدفی با روکش چرم در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
نیمکت تک نفره صدفی با روکش چرم |

نمونه پروژه نیمکت تک نفره صدفی با روکش چرمنمونه پروژه نیمکت تک نفره صدفی با روکش چرم

 تصوير پروژه

 نمونه پروژه نیمکت دونفره فايبرگلاس

نمونه پروژه نیمکت دو نفره فایبرگلاسنمونه پروژه نیمکت دو نفره فایبرگلاس


دبستان شاهد امام هادی در استان خوزستان شهر اهواز با همکاري علم گستر صدف کليه کلاس ها را به نیمکت دو نفره فایبرگلاس مجهز نمود
با نظرسنجي صورت گرفته استفاده از اين تجهيزات بسيار مناسب و راحت جهت استفاده دانش آموزان در اين مرکز بوده است و از لحاظ کارايي بسيار مقرون به صرفه نسبت به تجهيزات موجود  در بازار است

تجهيزات مورد استفاده در اين پروژه
برد هوشمند | نیمکت دونفره فایبرگلاس
 نمونه پروژه صندلی چوبی تک نفره
تصوير پروژه


کانون فرهنگي مسجد امام حسن عسگری واقع در استان تهران طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهيز صندلي آموزشي در اين مرکز شده است
با نظرسنجي صورت گرفته استفاده از اين تجهيزات بسيار کاربردي و تأثير گذار در اين مرکز بوده است و از لحاظ کارايي بسيار مقرون به صرفه نسبت به تجهيزات ديگر موجود در بازار است

تجهيزات مورد استفاده در اين پروژه
صندلي چوبي تک نفره | صندلي دو نفره فايبر گلاس با روکش چرم |

نمونه پروژه صندلی چوبی تک نفرهنمونه پروژه صندلی چوبی تک نفره

 تصوير پروژه  نمونه پروژه صندلي دسته دار فايبرگلاس

نمونه صندلي دسته دار فايبرگلاسنمونه صندلي دسته دار فايبرگلاسمدرسه استعدادهاي درخشان در استان البرز شهرجديد هشتگرد با همکاري علم گستر صدف کليه کلاس ها را به صندلي با روکش چرم مجهز نمود
با نظرسنجي صورت گرفته استفاده از اين تجهيزات بسيار کاربردي و تاثير گذار در ارائه مطلب در اين مرکز بوده است و از لحاظ کارايي بسيار مقرون به صرفه نسبت به تجهيزات ديگر موجود  در بازار است

تجهيزات مورد استفاده در اين پروژه
برد هوشمند | ويديو پروژکتور | صندلي دسته دار با روکش چرم فايبرگلاس
 نمونه پروژه نیمکت سه نفره ابتدایی
تصوير پروژه


دبستان 22 بهمن واقع در استان سیستان و بلوچستان در شهرستان نیکشهر طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهيز نیمکت سه نفره دانش آموزی در اين مرکز شده است
با نظرسنجي صورت گرفته شده استفاده از اين تجهيزات بسيار کاربردی و مناسب در اين مرکز بوده است و از لحاظ کارايی بسيار مقرون به صرفه نسبت به تجهيزات ديگر موجود در بازار است

تجهيزات مورد استفاده در اين پروژه
نیمکت سه نفره ابتدایی |

نمونه پروژه نیمکت سه نفره ابتدایینمونه پروژه نیمکت سه نفره ابتدایی

 تصوير پروژه  نمونه پروژه نیمکت تک نفره فايبرگلاس

نمونه پروژه نیمکت تک نفره فایبرگلاسنمونه پروژه نیمکت تک نفره فایبرگلاس


دبیرستان دخترانه پوردخت در استان تهران با همکاري علم گستر صدف کليه کلاس ها را با نیمکت تک نفره فایبرگلاس مجهز نمود
با نظرسنجي صورت گرفته استفاده از اين تجهيزات بسيار مناسب و راحت جهت استفاده دانش آموزان در اين مرکز بوده است

تجهيزات مورد استفاده در اين پروژه
نیمکت تک نفره فایبرگلاس | وایت برد ضخیم 200*100| وایت برد پایه دار 100*80
 نمونه پروژه صندلی دسته دار فایبرگلاس
تصوير پروژه


مدرسه علوم و معارف اسلامی صدرا واقع در استان هرمزگان شهر بندرعباس طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهيز صندلي فایبرگلاس با روکش چرم در اين مرکز شده است
با نظرسنجي صورت گرفته شده استفاده از اين تجهيزات بسيار مناسب و با کیفیت در اين مرکز بوده است و از لحاظ کارايي بسيار مقرون به صرفه نسبت به تجهيزات موجود در بازار است

تجهيزات مورد استفاده در اين پروژه
صندلی فایبرگلاس با روکش چرم | وایت برد ضخیم سایز 200*100 |

نمونه پروژه صندلی دسته دار فایبرگلاسنمونه پروژه صندلی دسته دار فایبرگلاس

تصویر پروژه  نمونه پروژه نیمکت تک نفره فایبرگلاس

نمونه پروژه نیمکت تک نفره فایبرگلاسنمونه پروژه نیمکت تک نفره فایبرگلاسآموزشگاه فرزانگان شاهد در استان خوزستان با همکاری علم گستر صدف کلیه کلاس ها را به نیمکت تک نفره فایبرگلاس مجهز نمود
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار راحت و مناسب در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
|نیمکت تک نفره فایبرگلاس |
 نمونه پروژه میز نقشه کشی
تصویر پروژه


دانشگاه بصیر آبیک واقع در استان قزوین طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز میز و صندلی نقشه کشی در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تأثیر گذار در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
میز نقشه کشی |صندلی نقشه کشی |

نمونه پروژه انجام شده میز نقشه کشینمونه پروژه انجام شده میز نقشه کشی

 تصویر پروژه  نمونه پروژه نیمکت سه نفره پشتی دار

نمونه پروژه نیمکت سه نفره پشتی دارنمونه پروژه نیمکت سه نفره پشتی دارآموزش و پرورش شهرستان جم واقع در استان بوشهر با همکاری علم گستر صدف کلیه کلاس ها را به نیمکت سه نفره پشتی دار مجهز نمود
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده از این تجهیزات بسیار کاربردی و تاثیر گذار در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود  در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
برد هوشمند | ویدیو پروژکتور | صندلی دسته دار با روکش چرم فایبرگلاس
 نمونه پروژه میز و صندلی صدفی با روکش چرم
تصویر پروژه


دبیرستان نمونه دولتی ریحانه النبی واقع در استان استان بوشهر طبق درخواست از علم گستر صدف اقدام به تجهیز میز و صندلی صدفی با روکش چرم در این مرکز شده است
با نظرسنجی صورت گرفته استفاده  از این تجهیزات بسیار کاربردی و تأثیر گذار در این مرکز بوده است و از لحاظ کارایی بسیار مقرون به صرفه نسبت به تجهیزات دیگر موجود در بازار است

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه
میز و صندلی صدفی با روکش چرم |

نمونه پروژه میز و صندلی صدفی با روکش چرمنمونه پروژه میز و صندلی صدفی با روکش چرم

 

فهرست
لینک های ما
با ما همراه باشید
لینک های ما
کارت ویزیت